Gå till innehåll

Välkomna till arbetsgruppen för SLKs rassymposium 2025

Vi vet att många av er vill träffa andra lapphundsintressenter, umgås och diskutera våra rasers utveckling och framtid. Vi är medvetna om att det är länge sedan det senaste hölls. SLK AK planerar därför att hålla fysiska rassymposier vartannat år. Det första ska äga rum i februari 2025 i närheten av Arlanda. 

Det är viktigt för oss att symposiet kommer våra medlemmar och raserna till nytta. Vi välkomnar därför era idéer för symposiet. Att vara med och hjälpa ger er inflytande över symposiets utformning så nära era önskemål som möjligt.  Det finns flera uppgifter att göra för att rassymposiet ska bli av och SLK AK behöver er hjälp. Lokal behöver bokas, mat beställas, föreläsare bokas, workshop planeras, medlemmar bjudas in, osv. Våra idéer om ämnen är vallning, populationsgenetik, mentalitet inklusive målsättning för BPH, hälsodata – Agria Breed Profiles, inrapportering, publicering, ett titt över våra rikes gränser, hälsoenkäter, och rasspecifika avelsstrategier.

Har du idéer om ämnen som bör tas upp under symposiet? Har du erfarenheter av att organisera konferenser eller symposier som du vill dela med oss? Vill du hjälpa till med att organisera symposiet? Hör av dig till ak@slk.nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *