Gå till innehåll

Kommittéer

AVELSKOMMITTÉN ( AK)

Sammankallande: Dorothea Lidenek

Arbetar med gemensamma avelsfrågor i klubben. 

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN ( UK)

Sammankallande: Mari Sjölund

Arbetar med att planera och genomföra SLK utställningar. 

PR KOMMITTÉN (PR)

Sammankallande: Johanna Boström Stone

Arbetar med framför allt extern PR för att synliggöra våra raser. 

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Sammankallande. Vakant ( Hör av dig till cs@slk.nu om du är intresserad att sitta i denna kommitté)

Arbetar med frågor som rör vallning, bruks, lydnad, viltspår, freestyle, heelwork, agility, lydnad, rallylydnad, nosework mfl aktiva grenar. 

LAPPHUNDEN- Redaktion

Redaktör: Moniqa Swälas 

SLK -Cattlin Marques

SRSL- Astrid Vikman

SRFL- Ann-Charlotte Beckman

SRLV- Elisabeth Kaatari Lindbom

HEMSIDA/FB- Cattlin Marques