Gå till innehåll

LAPPHUNDS SM 2024

AGILITY, LYDNAD, RALLYLYDNAD

Plats: Leksand

Datum: 15 juni

FB EVENT FÖR LAPPHUNDS SM 

VILTSPÅR

Plats: Älvkarleby 

Datum: 29 juni 

FB EVENT FÖR VILTSPÅRS SM

VÄLKOMNA 🙂 

Välkommen till Lapphunds - SM 2024 den 15 juni i Leksand!

Du kan anmäla till följande grenar:

✅ Lydnad
✅ Rally (skyltar från nybörjarklass samt skylt 206, 215, 220 och 222 från forts klass)
✅ Agility (hopp)
✅ Lagklass

Vi är otroligt glada över att hälsa dig välkommen till en dag fylld av spänning, glädje och gemenskap för alla, från fyrbenta tävlingshjältar till hängivna förare och stolta ägare. Vi vill att alla ska ha en känsla av glädje och stolthet oavsett resultat där fokus ligger på att vi stärker vår relation till hunden.

Vi ser fram emot en fantastisk dag tillsammans!

Har du aldrig tävlat, men vill prova på någon gren kan du göra en Clear round (ingen avgift) i någon av grenarna. Skriv det i din anmälan.

Regler till Lapphunds-SM hittas på år hemsida www.slk.nu

Anmälan senast den 26 maj till tk@slk.nu (märk anmälan med “Lapphunds - SM 2024”).

Anmälningsavgift:

100 kr för en start och 50 kr per ytterligare start.

Lagavgiften är 200 kr för hela laget.

Skriv vilken hund du tävlar med (hundens reg.nr. och ditt medlemsnummer)

Betala via

PG: 70 17 56 - 9

eller

Swish: 123 165 53 23

Hitta hit:

Söder Rälta Masbacksvägen 3, 793 93 Djura

Google maps: https://maps.app.goo.gl/P3gaHHVhUcEg3ZFi8

 

Regler till Lapphunds-SM.pdf

REGLER TILL LAPPHUNDS SM 

Nya reviderade regler för Lapphunds-SM från och med 2024

Bakgrund

SLK har många år haft ett Lapphunds-SM, men reglerna har inte uppdaterats efter

att tävlingsgrenarna fått nya officiella regler. SLK HUS har därför sedan 2022 arbetat

med att ta fram nya uppdaterade regler inför Lapphunds-SM 2024. SLK HUS har

diskuterat vad själva syftet med Lapphunds-SM är och kommit fram till att det är en

trevlig aktivitet som ska sporra både nybörjare och mer rutinerade att tävla. En rolig

aktivitet som ska passa alla snarare än blodigt allvar.

Inledning

Ett ekipage består av en hund och en förare. Föraren måste vara medlem i SLK för

att få delta. Hunden måste vara en svensk lapphund, finsk lapphund eller lapsk

vallhund och skall vara över 10 månader för att få tävla rallylydnad eller lydnad och

över 12 månader för att få tävla i agility. Hunden måste vara registrerad i SKK. Både

hundägare och förare skall vara hemmahörande i Sverige.

Varje ekipage kan välja att tävla flera grenar men bara en gång i respektive gren.

Grenar

Rallylydnad

Rallylydnad sker med eller utan koppel (fritt val).

Det kommer att vara en nybörjarklass för de ekipage som aldrig tävlat tidigare. Här kommer

det även att vara en clear round, det vill säga att alla ekipage som klarar banan, förutom

pallplatserna, kommer att få en cr-rosett.

Banan för ekipage som tidigare har tävlat rallylydnad kommer, förutom nybörjarskyltar, även

ha några skyltar från fortsättningsklass. Vilka skyltar som kommer från fortsättningsklass

meddelas i förväg via PM när tävlingen är öppen för anmälan. Bedömning sker efter de

officiella regler som finns i grenen.

Agility

Hunden tävlar på den hinderhöjd den är inmätt för.

Hoppklass nivå klass 1. Bästa lopp räknas.

Även i hoppklass agility kommer det att vara en clear round. Det vill säga att alla ekipage
som klarar banan utan att riva eller hoppa fel kommer att få en cr-rosett.
Lydnad
En klass oavsett vilken klass hunden normalt tävlar i. Bedömning sker efter officiella regler i
lydnadsklass, men kan vara lite anpassade för att så många som möjligt ska klara
momenten. I lydnaden kommer sammanlagt varianter av sex moment att bedömas ur både
startklass och klass 1.


Fritt följ (Koeff 4) från klass 1
Kommandon: “Fot”.
Utförande: Hunden ska villigt följa föraren vid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i
jämnhöjd med förarens ben. (Föraren väljer själv om hunden ska vara lös eller kopplad.
Kopplet ska hållas antingen i höger eller vänster hand.) Fritt följ prövas i vanlig marsch, i
samband med vändningar till höger och vänster, helomvändningar, halter och vändningar på
stället. Fritt följ prövas även i språngmarsch men här ingår endast vändning till höger. Alla
hundar i samma tävling ska anvisas enligt samma mönster. Rekommenderad längd på det
fria följet är ca en (1) minut. Tävlingsledaren ska i planeringen ta hänsyn till att olika ekipage
kan behöva olika mycket tid för att gå samma mönster.


Inkallande (koeff 3) från startklass
Kommandon: “Stanna kvar” - (hundens namn) + “hit”.
Utförande: Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren på tävlingsledarens tillsägelse
får ca 15 meter rakt fram och gör helt om halt. Innan föraren lämnar hunden får ett “stanna
kvar” kommando användas. På tävlingsledarens uppmaning kallas hunden in.

Sättande eller läggande under gång (Koeff 2) Från klass 1
Kommandon: “Fot”, “Sitt” eller “Fot”, “Ligg”, “Sitt”.
Utförande: Föraren informerar tävlingsledare och domare om vilken av de två alternativa
positionerna (sitt/ligg) som hunden kommer att utföra. Förare och hund lämnar startpunkten
och går rakt fram i vanlig marsch. Efter ca 10 meter kommenderar föraren, utan att själv
stanna, hunden att sitta/ligga och hunden ska omedelbart sitta/ligga. Föraren fortsätter att gå
ca 10 meter (till en markerad punkt), vänder sig om (självständigt) och stannar vänd mot
hunden. Efter ca 3 sekunder, på tävlingsledarens kommando, återvänder föraren mot
hunden parallellt med den linje denne gick när hunden lämnades, passerar hundens vänstra
sida på ca 0,5 meters avstånd, vänder om när han/hon passerat hunden (1-2 meter), går
upp vid sidan av hunden och kommenderar den till utgångsposition. Alla delar av momentet,
förutom vändningen vid markerad punkt, utförs på tävlingsledarens kommando.
Alternativ för clear round (TL meddelas i förväg)

Sitt under marsch (Koeff 3) från startklass
Kommandon: ”Fot”, ”Sitt”, ”Stanna kvar”, ”Fot”
Utförande: Förare och hund går rakt fram i vanlig marsch och gör halt efter ca 5 meter.
Föraren fortsätter sedan rakt fram mot en liten kon eller skylt som rundas. Föraren går sedan meter bakom hunden gör föraren helt om och i höjd med hunden, men utan stopp, ges ett fotkommando. Ekipaget fortsätter sedan marschen ca 5 meter för att göra halt i jämnhöjd med konen/ skylten. Samtliga halter och svängar/rundningar anvisas av tävlingsledaren. Däremot ges fotkommando då hunden passeras utan anvisning från tävlingsledaren.

Sändande runt kon (koeff 3) från klass1 (endast en kon används här)
Kommando: “Runt” (“höger/vänster” och/eller handtecken) (“fot).
Utförande: Föraren står med hunden i utgångsposition riktad mot en kon, ca 40 cm hög på
ca 5 meter avstånd. På tävlingsledarens tillsägelse sänder föraren hunden från startpunkten
för att springa runt konen. Hunden ska runda konen och återvända till föraren och inta
utgångsposition.


Fjärrdirigering (koeff 2) från startklass
Kommando: “Stanna kvar” - “Ligg” och/eller handtecken “sitt”.
Utförande: Hunden lämnas sittande. Innan föraren lämnar hunden får ett “stanna kvar”
kommando användas. På tävlingsledarens order beger sig föraren ca 5 meter från hunden
och gör helt om. Efter ca 3 sekunder på order av tävlingsledaren ska föraren sedan med
hjälp av röst och/eller handtecken kommendera hunden till liggande. Föraren återgår och
sätter hunden på tävlingsledarens order.


Inkallning med hopp över hinder (koeff 2) från startklass (tidigare klass 1)
Kommandon: ”Stanna kvar”, ”Hopp”
Utförande: Hunden lämnas sittande med valfritt avstånd till hindret och här får ett kommando
för stanna kvar användas. Föraren passerar hindret och ställer upp, på valfritt avstånd, i
riktning mot hunden. På förarens kommando hoppar hunden fritt över hindret och intar
utgångsställning. Hindret ska vara täckt och hopphöjden densamma som hundens
mankhöjd, avrundat till närmaste 5 cm. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock
max 50 cm. Samtliga delar i momentet utförs efter tävlingsledarens anvisningar.


Lagklass
Tre ekipage som tillsammans tävlar individuellt i minst tre olika grenar och gör minst fyra
olika starter. Laget kan tillsammans göra flera starter men det är bara de fyra bästa
resultaten som räknas. Lagnamn skall anges vid anmälan.
Alternativt eller både och. Årets arrangör väljer vilket det blir.
Lagtävling
Ett lag om tre ekipage tävlar i utvalda moment från de tre grenarna på SM:et där man utför
varsin del på banan. Alla moment ska vara korrekt utförda och snabbast tid vinner.
✼ Clear round
Clear round innebär, i det här sammanhanget, att hunden/ekipaget klarar alla moment och
har en bra känsla efteråt även om det kanske inte blir toppenpoäng (utanför pallplats). Alla
som klarar clear round (och inte hamnar på pallplats) får en rosett och ett litet pris.

 VILTSPÅR

Plats: Älvkarleby 

Datum: 29 juni 

FB EVENT FÖR VILTSPÅRS SM

VÄLKOMNA 🙂