Gå till innehåll

Utställningar 2025

Datum
Plats
Domare
Övrig info
20250503 SKARA Vakant  
20250524  NORRTÄLJE Vakant  
20250718 PITEÅ Vakant  
20250720 PITEÅ Vakant  
20250802 SVENSTAVIK Vakant  
20250913 TOMELILLA Vakant  
20251011 SUNDSVALL Vakant  

 

PRESTATIONSKLASS (uppdaterade regler 2023):
Prestationsklass är en inofficiell klass för våra raser, vid Svenska Lapphundklubbens utställningar. Den skall uppmuntra till att man arbetar med sin hund i bruks, lydnad, agility, viltspår och andra grenar. För deltagande gäller något av följande:

 • Bruks (spår, sök, patrull, rapport) - godkänd i appellklass
 • Lydnad - uppflyttningsresultat i startklass
 • Rallylydnad - kvalificerat resultat i nybörjarklass
 • Agility - pinne i klass 1
 • Freestyle – uppflyttningspoäng i klass 1
 • Heelwork to Music – uppflyttningspoäng i klass 1
 • Nose Work – diplom i klass 1 (TSM eller TEM)
 • Viltspår – godkänt resultat i anlagsklass
 • Tjänstehund – godkänd tjänstehund (skicka med intyg vid anmälan om titeln inte är registrerad hos SKK)
 • Vallhund – arbetande vallhund eller godkänt vallanlagsprov (NHAT eller inofficiellt, skicka med intyg vid anmälan om resultatet inte är registrerad hos SKK)
 • Hunden måste ha deltagit i officiell klass på utställningen under dagen och då minst ha uppnått kvalitetsbedömningen sufficient.

De deltagande hundars meriter kan med fördel presenteras muntligt inför bedömningen (utan att hundens namn omnämns). En rosett i färgerna blå-gul-röd delas ut per ras. Prestationsklassen arrangeras efter rasbedömningen är slut och innan BIS-finalen.

VACCIANTIONSBESTÄMMELSER:
För att delta på tävling som anordnas av SKK finns minimikrav avseende vaccination mot valpsjuka. Dessa strider inte mot läkemedelsföretagens rekommendationer då tätare intervall naturligtvis är tillåtna.

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

 • Hund under ett (1) års ålder: Vid lägst tio (10) veckors ålder
 • Hund över ett (1) års ålder: Vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vra utförd för mer än fyra (4) år sedan.
 • Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings- och/eler utställningsdagen.
 • Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser har följts kan förekomma.

Kontroll av antikroppsmängd kan inte ersätta gällande vaccinationsregler. Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirus och parainfluensa.