Gå till innehåll

Fullmäktige 2021

SLK´s styrelse har beslutat att årets fullmäktigemöte hänskjutas till nästkommande år.

SKK har gått ut med information om hur vi kan förhålla oss när det gäller fullmäktigemöten under pandemin.
För mer information besök SKK på följande adress

https://skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/arsmoten-for-tva-verksamhetsar/