Gå till innehåll

Nyheter

Vi vet att många av er vill träffa andra lapphundsintressenter, umgås och diskutera våra rasers utveckling och framtid. Vi är medvetna om att det är länge sedan det senaste hölls. SLK AK planerar därför att hålla fysiska rassymposier vartannat år. Det första ska äga rum i februari 2025 i närheten av Arlanda. 

Det är viktigt för oss att symposiet kommer våra medlemmar och raserna till nytta. Vi välkomnar därför era idéer för symposiet. Att vara med och hjälpa ger er inflytande över symposiets utformning så nära era önskemål som möjligt.  Det finns flera uppgifter att göra för att rassymposiet ska bli av och SLK AK behöver er hjälp. Lokal behöver bokas, mat beställas, föreläsare bokas, workshop planeras, medlemmar bjudas in, osv. Våra idéer om ämnen är vallning, populationsgenetik, mentalitet inklusive målsättning för BPH, hälsodata – Agria Breed Profiles, inrapportering, publicering, ett titt över våra rikes gränser, hälsoenkäter, och rasspecifika avelsstrategier.

Har du idéer om ämnen som bör tas upp under symposiet? Har du erfarenheter av att organisera konferenser eller symposier som du vill dela med oss? Vill du hjälpa till med att organisera symposiet? Hör av dig till ak@slk.nu

SLK AK bjuder in till en mötesserie mellan erfarna och nya uppfödare i samarbete mellan rasklubbarna. För varje ras är ett eget zoom-möte planerat. Anmälan görs till ak@slk.nu  Ange “Mötesserie + rasen” i rubriken för lättare hantering. Ange medlemsnumret i mejlet.

Vi har bjudit in erfarna uppfödare som har lämnat ett stort avtryck på rasen och deras hundar finns i många stamtavlor och är därmed basen för dagens population och därmed uppfödning. De kommer sitta i ett panel och först svara på frågor från en moderator eller flera moderatorer, därefter svara på frågor från de nya uppfödarna och till slut får de alla en chans att framföra det som de tycker är viktigast. Mötet handlar mindre om att para, valpning eller valparnas tid hos uppfödaren - för detta rekommenderar vi SKKs uppfödarutbildning och webbinarier -  men mer om just om deras avelsarbete för lapphundarna och deras lärdomar som vi kan ta med oss i framtiden. 

Exempel på teman som kan komma tas upp är: 

Skillnader förr och nu, populations- och linjekunskap, genetisk variation, avelsmål, hitta rätt avelsdjur

Datum:
Finsk lapphund onsdag 12/6 2023 kl 19.00, anmälan senast 10/6 kl 17.00

Datum för svensk lapphund och lapsk vallhund är inte bestämda än och tas fram av den nya avelskommittén efter fullmäktige.

Fullmäktige äger rum 27 maj kl. 18.00 via zoom. Zoom-länk sickas ut per e-post till medlemmar i SLK  som har anmält sig via formuläret nedan och till alla delegater och suppleanter. Medlemskap i SLK krävs. Sista anmälningsdag är 24/5.  Handlingarna för fullmäktige hittar ni under medlemssidorna. Vi har för tillfället tagit bort lösenordet, eftersom några medlemmar inte har önskat sig utskick när de anmälde sitt medlemskap hos SKK och därför inte har fått lösenordet skickat till sig. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdggbev2U4-uA7KVgWVAsA9MiLBzvVyPtootMijKUllXbn-VA/viewform?usp=sf_link

 

Vi söker fler personer som är intresserade av att bli kontaktpersoner för våra områdesgrupper. En kontaktperson arrangerar själv eller med andra aktiviteter, tävlingar, kurser, promenader, utställningar och liknande i SLK regi. Det är roligt och utvecklande att hålla i aktiviteter.
✅ Låter det här roligt och du är nyfiken på att bli kontaktperson är du hjärtligt välkommen att anmäla dig till vårt möte som vi kommer ha den 2 maj kl 19:00 via zoom. Anmäl till cs@slk.nu
Vi kommer diskutera områdesgrupperna uppdrag, dess möjligheter och hur vi ska öka samarbetet inom områdesgrupperna samt hur HUS kan stötta områdesgrupperna i dess arbete.

2

I dagarna har vi skickat ut ett mail till alla medlemmar innehållande lösenord till vår hemsida. En hel del mail har studsat och inte kommit fram. Maila oss på cs@slk.nu om du inte fått mailet. Du loggar sedan in genom att gå in i menyn och välja rubriken medlemssida.

Häng med på äventyrsbana i Vårsta. Låt din hund spåra upp en massa vilda djur i en blodad bana på ca 1500 meter. Är du erfaren eller nybörjare, spelar ingen roll, alla kan delta. En trevlig dag för umgänge och samvaro för alla tre raserna.

Plats: Vinterskogens naturreservat i Vårsta.

När: 20 april från kl 10:00 Kostnad: 300:- då ingår korv och dricka till dig, och köttbulle till din hund. Ta gärna med lite extra fika, för dagen kan bli lång och trevlig. Arrangerar gör som vanligt, Viltspårarna i Södertörn AB.

Anmäl till anncha0117@gmail.com

Hjärtligt välkomna !

Områdesgruppen östra bjuder in medlemmarna i Svenska Lapphundklubben SLK, Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund SRFL, Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund SRLV och Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund SRSL till en hundmötesworkshop inklusive hundpromenad.

Workshoppen hålls av Stéphanie Sundström från Dogotunity. Hon är utbildad hundinstruktör samt hundbeteendeutredare via Attityd Hundkunskap med fördjupning inom blygerhundar och berikning.

Vi möts söndag 24/3 kl 13.30 på fotbollsplanen/gräsmattan bredvid Norby Soldattorpet i Uppsala (Koordinater: 59.83455339478508, 17.60692470446735), där det finns parkering.
Hundarna lämnas i bilen under det första passet, som är ett teoripass. Därefter hämtas hundarna i lugn och ro från bilarna och vi tränar på hundmöten.
Sedan tar vi en paus. Ta med fika för den.
Efter pausen går vi en promenad på ungefär 45 minuter där vi övar på att gå lugnt och avslappnad i grupp. Stéphanie följer med och ger tips och råd, och bjuder in på någon liten övning på vägen. Träffen slutar kl 16.00.

Kostnad: 250 kr per "hundfamilj" som betalas direkt till Dogotunity inom att boka Hundmötesworkshopen för Svenska Lapphundklubben. Medlemskap i klubben är ett krav.
Anmälan görs direkt till dogotunity: https://dogotunity.com/tjanster/kursutbud/Hundmotesworkshop-for-Svenska-Lapphundklubben-p634145645
Ansvarig kontaktperson från SLK: Dorothea Ledinek

Under hundmötesträningen är det viktigt att en arbetar med en hund per person, är ni flera i familjen kan ni givetvist arbeta med fler hundar.
Vi kommer gå genom

  • Hundens kroppsspråk
  • Hundens naturliga möten
  • Olika verktyg för att stötta hunden
  • Utökad förståelse i er egen problematik
  • Hundmöten i praktiken

Då vi arbetar intensivt är det viktigt att ta med mycket belöning och vatten till hundarna.
När du bokat din plats kommer du inom 48 timmar att få en bekräftelse till din mail.

Välkomna till en lapphundspromenad i Hågadalen. Det är jag, Dorothea Ledinek, som ordnar promenaden som en av kontaktpersonerna i områdesgruppen Östra. Promenaden startar kl 13 vid Eriksbergs hundhage och slutar runt kl 15.30. Där och vid Norbys Soldattorp finns det parkeringsmöjligheter. 

Om ni vill låta hundarna leka innan promenaden så finns det en möjlighet i hundhagen. Vi ska promenera genom Naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Jag planerar för en två timmars promenad och 30 minuters fikapaus, men det finns många stigar och leder så att det går att korta av den eller att en grupp som vill gå en mindre sträcka bildas. 

Att ta med: Ta gärna med fika, något att sitta på och kanske en karta om du inte är säker på att du kan hänga med på hela rundan.