Gå till innehåll

Nyheter

SLK´s styrelse har beslutat att årets fullmäktigemöte hänskjutas till nästkommande år.

SKK har gått ut med information om hur vi kan förhålla oss när det gäller fullmäktigemöten under pandemin.
För mer information besök SKK på följande adress

https://skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/arsmoten-for-tva-verksamhetsar/

Följande har inrapporterats till SKK gällande medlemsavgifter för 2020: Rasklubbarnas medlemsavgifter förblir de samma, dvs SRFL 80 kr, SRLV 180 kr samt SRSL 130 kr. Enbart medlemsavgiften till SLK för fullbetalande är reducerad med 70 kr.