Om klubben

Föreningen bildades redan 1963, då under namnet Svenska lapphundsringen. Man var på den tiden en rasklubb under det som sedemera kallades Svenska sällskaps och dvärghundklubben (SSD). Den första ordföranden var Stig Bohlin, Kennel Renfjällets. 1978 fick föreningen ett större ansvar av Svenska kennelklubben (SKK) och upphöjdes till specialklubb med rasansvar för svensk lapphund. Samtidigt ändrades klubbens namn till Svenska lapphundklubben. 1984 överlät SKK även rasansvaret för finsk lapphund och lapsk vallhund till SLK.

Vår nuvarande ordförande är den 11:e i ordningen och heter Kjell Andersson. Klubbens syfte är att lägga grunden för en hållbar utveckling av de spetsraser som härstammar från de nordiska renvallande hundarna.

Svenska Lapphundklubbens verksamhetsområde omfattar hela Sverige. Den dagliga verksamheten bedrivs främst i klubbens olika kommittéer i samarbete med rasklubbarna och medlemmarna. Verksamheten styrs löpande av SLK: s huvudstyrelse. Den tillsätts vid klubbens årliga riksstämma av delegater som utsetts av respektive rasklubbs styrelser. Antalet delegater står i relation till antalet medlemmar i rasklubben. Riksstämman hålls innan maj månads utgång varje år. Till riksstämman hälsas alla medlemmar välkomna. Det är verkligen en utav årets höjdpunkter!

 

 

Vår verksamhet omfattar svensk lapphund, lapsk vallhund och finsk lapphund. Svenska Lapphundklubben (SLK), ingår som den enda officiella specialklubben för dessa raser i Svenska kennelklubben (SKK). Tillsammans med SKK ingår vi också i Fédération Cynologique Internationale (FCI) som är den internationella hundorganisationen. FCI har medlemmar och samarbetande organisationer i 83 länder. Det är bara en kennelklubb i varje land som kan vara medlem  i FCI. Det betyder att ett medlemskap i SLK ger möjlighet till tävling, utställning och avelsutbyte i hela världen.

På vår hemsida hittar du information om vår verksamhet, både centralt,  i våra kommittéer och inom våra tre rasklubbar. Här har du också möjlighet att hitta information om våra raser, uppfödare, valpannonser, information om medlemsträffar, aktiviteter, tävlingar och utställningar, bilder, hunddatabaser och mycket mera.

Som medlem kan du diskutera med andra lapphundsägare i forumen. Du kan också lägga in bilder och information om din hund eller din uppfödning, lägga ut valpannonser och söka efter information om hundar i den nya hunddatabasen.

Som ett utökat stöd för våra uppfödare finns det även möjlighet att göra provparningar och beräkna inavelsgrad för tänkta kombinationer i hunddatabasen.

Som en del av SKK är vi som medlemmar skyldiga att följa de grundregler som SKK beslutat om.