Välkommen

Svenska Lapphundklubben är en specialklubb för raserna Svensk Lapphund, Lapsk Vallhund och Finsk Lapphund.

De tre rasklubbarnas hemsidor nås via länkarna under respektive rasklubbs bild nederst på sidan.

 

Aktuellt:

Uppdatering från

SRSL(svenska rasklubben svensk lapphund).

Nu är det ungefär sex månader sedan årsmötet och tre månader sedan vår nya ordförande Erna Britt Nordin tog över ordförandelklubban. Nedan följer en sammanställnings över vad SRSL har jobbat med. under denna tidsperioden.

SKKs avelsdata är ett bra verktyg när man planerar sin kull, men den hanterar bara svenska hundar. För att underlätta avelsarbetet både för vår svenska och internationella uppfödare har SRSL därför öppnat upp så att svensk lapphund nu finns i den internationella hunddatabasen  Breedarchive Swedish lapphund med över 1000 svenska lapphundar inlagda.

Vi har med flera medlemmars hjälp haft ett antal lapphundspromenader från norr till söder i vårt avlånga land. Fler är på G – och om just du kan tänka dig att hålla i en – kontakta SRSL.

I början av augusti hölls ett rasmöte utanför Stockholm dit både nya lapphundsägare och ”gamla rävar” deltog. Dagen inleddes med en historisk exposé av Bosse från kennel A-Bos för att sedan fokusera på avel, hälsa och mentalitet. RAS ska revideras vart 5e år och detta arbete är inlett. Vi passade på att testköra nya hälsoenkäten på rasmötet och jobbar nu på att försöka få den användarvänlig i digitalt format.

Efter att SLK delegerat rasansvaret till SRSL har styrelsen utsett ett avelsråd bestående av Maria Niska och Susanne Lindén Nylén. De kan kontaktas på sekr@srsl.se om man har funderingar i samband med avelsplaneringen.

Vi har sedan den 1 oktober en ny hemsida (srsl.se) med ansvarig utgivare. Därmed kunde uppdaterade hanhundlistor läggas ut tillika årets släktskapslista och SRSLs protokoll. Nya hemsidan kommer också erbjuda funktioner för klubbens funktionärer så att viktiga dokument kan sparas på ett och samma ställe.

På G:
Innan året är slut har vi fler lapphundspromenader inplanerade. För att fylla på klubbens kassa ordnar vi den 2 december en inofficiell utställning ”Genrepet” i Stockholmstrakten för samtliga raser. Helgen därpå står SRSL som arrangör för SLKs officiella utställning.
Årsskiftet innebär också rasklubbstorg på Stockholm hundmässa & MyDog. Tillsammans med SLKs PR är förberedelserna redan igång.

SRLV(svenska rasklubben lapsk vallhund)
Efter omorganisationen har SRLV arbetat med många olika projekt. För att bygga upp en bra och välfungerande rasklubb har en tydlig arbetsbeskrivning tagits fram. Vi har även utvecklat exteriörbeskrivningen för vår ras. Vår nya hemsida är under uppbyggnad och kommer att lanseras inom kort.

Under årets gång har det blivit möjligt för vår ras att delta på officiella vallanlagsprov och tävlingar via Svenska Kroppsvallarklubben. Detta är en fantastisk merit och hittills har en lapsk vallhund gjort provet med godkänt resultat.

Olika träffar och aktiviteter har anordnats såsom vallningsläger, spår-, rally- och lydnadsträning och Nose Work tävling – allt tack vare hjälpen från våra fina medlemmar. Fler aktiviteter är på gång, men tveka inte att höra av er till styrelsen ifall det är någon aktivitet ni saknar, så ska vi göra vårt bästa för att se till att den blir genomförd.

Ett av de större projekt för styrelsen i SRLV som gick i hamn under sommaren 2018 – inmönstring av nya lapska vallhundar- resulterade i totalt tio nya godkända hundar. Detta är ett viktigt verktyg i en numerärt liten ras med öppen stambok då det bidrar till sundare och mer hållbar avel.

 

Samtliga rasklubbar har nu utsett en representant till SLKs Mediakommitté vars uppgift är att jobba med information om/marknadsföring av klubben och våra tre hundraser, såväl internt(till våra medlemmar) som externt.

Mediakommittéen består av:

Susanne Nyhlén Linden, rasklubben  Svensk lapphund

Elizaveta Mattsson, rasklubben Lapsk vallhund

Laila Eliasson, rasklubben Finsk lapphund

Ida Törneberg, webansvarig

Jannike Hallin, sammankallande

Mail: cs@slk.nu

 

Den gamla hemsidan är nu inaktiverad men då allt innehåll ännu ej hunnit gås igenom, uppdaterats och överförts till den nya kan den fortfarande nås på denna adress: http://www.slk.nu/xxx