Gå till innehåll

Utställningar 2024

Utställningarna är officiella och är öppna för finsk lapphund, lapsk vallhund och svensk lapphund.
2024 kommer samtliga SLK utställningar vara digitala, så katalog, kritiker och resultat redovisning kommer enbart ske digitalt.

ANMÄLNINGSAVGIFTER 2024

Valpklass (4-6mån, 6-9mån) 275kr
Junior, Unghund, öppen, champion 395kr
Veteran 295kr
Prestationsklass anordnas på samtliga utställningar och är gratis (för information om vilka meriter som kan åberopas för att få deltaga i prestationsklass, scrolla ner på sidan). Hunden måste vara anmäld i officiell klass på utställningen för att få deltaga.

Från tredje hunden anmäld i officiell klass av samma ägare ges 50% rabatt. Anmäl två via SKK webbanmälan och resten via mail till dogshow@slk.nu där uppger ni regnr, hundens namn och till vilken klass ni vill anmäla. OBSERVERA ATT VI SKICKAR EN BEKRÄFTELSE MED BETALUPPGIFTER INOM NÅGON DAG NÄR DU ANMÄLER TILL DOGSHOWMAILEN. INGEN BEKRÄFTELSE = INTE ANMÄLD. Vänligen hör av er igen då.
Svenska Kennelklubbens webbanmälan

För att anmälda din hund till prestationsklass mailar du ras, regnr och namn till dogshow@slk.nu. Uppge även vilka meriter hunden innehar som är kvalificerande för prestationsklass.


Information om vaccinationer
återfinns längre ner på sidan.

UTSTÄLLNINGAR:

240518 RIMBO
Sista anm: 240423 kl 12:00
Domare: Ambjörn Lindqvist, Sverige
Starttid: 11:00
Antal anmälda: 64st (42st FLH - 4st LVH - 18st SLH) - RESULTAT
Adress: Tolvmansgården Liestavägen, 76291 RIMBO

Uppsala Läns KK arrangerar internationell utställning i Gimo den 19/5

240526 PITEÅ
Sista anm: 240429 kl 12:00
Domare:
Virpi Sarparanta, Finland
Startid: 10:00
Antal anmälda: 70st (43st FLH - 10st LVH - 17st SLH) - RESULTAT
Adress: Fårön Camping, Fårövägen 170, 941 65 PITEÅ
Piteås sameförening kommer sälja suovas, lättare förtäring och fika på plats.

Södra Norrbottens KK arrangerar nationell utställning i Boden den 25/5

240614 LEKSAND
Sista anm: 240527 kl 12:00
Domare: Bo Skalin, Sverige
Starttid: 17:00
Antal anmälda: 53st (FLH 36st, LVH 7st, SLH 10st) - RESULTAT
Adress: Rältagården Djura Hissenvägen 1, 785 50 DJURA
Vid frågor vänd dig till Caroline Hedström-Olmås

Dalarnas KK arrangerar nationell utställning den 15/6, samt att SLK håller Lapphunds-SM i Söder Rälta den 15/6. Hälsingslands KK arrangerar internationell utställning i Mohed den 16/6.

SRFL planerar att ha uppfödarmöte 15/6 på eftermiddagen

Sponsorer SLK Leksand:
+ Ljusbodarna Fäbodslag


240706 TVÅÅKER
Sista anm: 240612 kl 12:00
Domare: Johnny Andersson, Sverige (FLH)
Mikael Nilsson (LVH, SLH)
Domarna är reserver åt varandra.
Startid: Kvällsutställning, startid inom kort
Antal anmälda: 74 st (FLH 52st, LVH 3st, SLH 19st) - Resultat
Adress: Överevi IP, 43277 TVÅÅKER

Hallands KK arrangerar Svensk vinnare 2024 den 6/7 klockan 09:00 (internationell utställning), samt nationell utställ-ning den 7/7

240914 HÖRBY
Sista anm: 240816 kl 12:00
Domare: Christian Lauluten, Norge (FLH, LVH, SLH)
Starttid: Kommer senare
Adress: Hörby BK, Näckrosgatan 11, 242 34 HÖRBY

Sydskånska KK anordnar nationell utställning i Tomelilla den 15/9.

241005 SUNDSVALL
Sista anm: 240905 kl 12:00
Domare: Kirsi Sanio, Finland (FLH), Maija Mäkinen, Finland (LVH, SLH)
Starttid: Kommer senare
Adress: Norra Berget, Gustav Adolfsvägen 18, 856 40 SUNDSVALL

Västernorrlands KK anordnar Nordic Dog Show den 6/10

PRESTATIONSKLASS (uppdaterade regler 2023):
Prestationsklass är en inofficiell klass för våra raser, vid Svenska Lapphundklubbens utställningar. Den skall uppmuntra till att man arbetar med sin hund i bruks, lydnad, agility, viltspår och andra grenar. För deltagande gäller något av följande:

 • Bruks (spår, sök, patrull, rapport) - godkänd i appellklass
 • Lydnad - uppflyttningsresultat i startklass
 • Rallylydnad - kvalificerat resultat i nybörjarklass
 • Agility - pinne i klass 1
 • Freestyle – uppflyttningspoäng i klass 1
 • Heelwork to Music – uppflyttningspoäng i klass 1
 • Nose Work – diplom i klass 1 (TSM eller TEM)
 • Viltspår – godkänt resultat i anlagsklass
 • Tjänstehund – godkänd tjänstehund (skicka med intyg vid anmälan om titeln inte är registrerad hos SKK)
 • Vallhund – arbetande vallhund eller godkänt vallanlagsprov (NHAT eller inofficiellt, skicka med intyg vid anmälan om resultatet inte är registrerad hos SKK)
 • Hunden måste ha deltagit i officiell klass på utställningen under dagen och då minst ha uppnått kvalitetsbedömningen sufficient.

De deltagande hundars meriter kan med fördel presenteras muntligt inför bedömningen (utan att hundens namn omnämns). En rosett i färgerna blå-gul-röd delas ut per ras. Prestationsklassen arrangeras efter rasbedömningen är slut och innan BIS-finalen.

VACCINATIONSBESTÄMMELSER:
För att delta på tävling som anordnas av SKK finns minimikrav avseende vaccination mot valpsjuka. Dessa strider inte mot läkemedelsföretagens rekommendationer då tätare intervall naturligtvis är tillåtna.

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

 • Hund under ett (1) års ålder: Vid lägst tio (10) veckors ålder
 • Hund över ett (1) års ålder: Vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
 • Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings- och/eller utställningsdagen.
 • Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser har följts kan förekomma.

Kontroll av antikroppsmängd kan inte ersätta gällande vaccinationsregler. Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirus och parainfluensa.