Gå till innehåll

Utställningar

Varför arrangeras hundutställningar? 

Utställningar är en exteriör avelsutvärderande verksamhet. Det är inte din hunds eget avelsvärde som bedöms utan föräldrarnas avelsresultat. Alla raser har en rasstandarden som är en beskrivning av hur den ideala individen av rasen ser ut. Rasstandarden är skriven med rasens ursprung och användningsområde i fokus. På utställningen vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. Det är inte bara exteriören som bedöms, utan även hundens temperament. Så utställningarna slår vakt vid att rasen behåller sitt rastypiska utseende och temperament. 

Rasstandard:

Finsk lapphund 

Lapsk vallhund

Svensk lapphund 

Hur går det till på utställning? 

SLK arrangerar varje år ett antal officiella utställningar för våra tre raser. SKK och deras länsklubbar arrangerar utställningar för alla raser på nationell, nordisk och internationell nivå. 

Utställningens bedömning är uppdelad i två delar:

  • Kvalitetsklass där hunden kvalitetsgraderas utifrån hur väl den överensstämmer med rasstandarden. 
  • Konkurrensklass där hunden jämförs mot de andra hundarna i klassen. 

Förutom att vara en avelsutvärderande verksamhet så är utställningarna en rolig och social aktivitet att göra med sin hund och träffa andra hundägare. 

Läs mer om hur det går till på utställning 

Vill du hjälpa till som funktionär på någon av våra utställningar

kontakta vår utställningskommitté så berättar vi mer!

dogshow@slk.nu