Index ::: Allmäna forum :: Allmäna diskussioner och/eller berättelser 
m.bankhed
Kennel Minngehke


Raser:
Lapsk Vallhund

Avelskommittéer
Ser att namnen på representanterna är borta från samtliga avelskommittéer. Innebär detta att alla AK har upphört?

Skrivet av m.bankhed :: tor 27 apr 2017 20:28
Bozzan55


Raser:
Finsk Lapphund

SV: Avelskommittéer
Vi har via mail informerat samtliga kommittéer ang denna frågan, se även protokoll

2017-04-19.

Skrivet av Bozzan55 :: fre 28 apr 2017 10:44
Cecilia Henriksson
Ninaitwa kennel


Raser:
Lapsk Vallhund

SV: Avelskommittéer
Wow, protokoll! Har slutat hoppas på att några såna ska skrivas och alltså slutat titta i dokument, särskilt som ingen information om protokoll finns på startsidan.Det har informerats att huvudstyrelsen vill ha all information ifrån ak, men datumet som förmedlats oss är den 8 maj, inget annat.

Det har INTE förmedlats, och framgår inte heller av protokoll, att ak kommer kastas ut långt innan dess, eller att SLK övertar avelsansvaret (?) och avslutar samtliga avelskommittéer långt innan rasklubbarna faktiskt tar vid. 

Skrivet av Cecilia Henriksson :: fre 28 apr 2017 15:50
karins
Hagassessan


Raser:
Lapsk Vallhund

SV: Avelskommittéer
Lena Wallin, vem är du när du skriver här - i vilken kapacitet har du sänt ut epost?

Skrivet av karins :: fre 28 apr 2017 17:46
Bozzan55


Raser:
Finsk Lapphund

SV: Avelskommittéer
Hej Karin!

Sedan konstituerande mötet i Juli månad har jag varit adj protokollförare. Förloppet var följande:

Inför det konstituerande mötet i Juli hade inte styrelsen någon sekreterare och styrelsen var tvungen att presentera en styrelse med ordf, sekr och kassör till SKK inom 30 dagar efter RS i Piteå. Sten Pettersson åtog sig uppdrag med önskan om att undertecknad skrev protokoll och minnesanteckningar, något som beslöts på det konstituerande mötet men tyvärr inte är inskrivet i protokollet. Men det godkändes av då samtliga sittande i styrelsen, även dåvarande ordf inklusive SKK som redan då var förvaltare för SLK. Sedan den 2016-10-02 har jag skrivit varje protokoll samt fått lite övriga skrivuppdrag av nuvarande sittande styrelse. Jag har yttranderätt på styrelsemötena men inte beslutsrätt. Jag får uppdrag av styrelsen eller ibland enskild ledamot att utföra arbeten för klubben. I dett fall var det att skicka ut mail. Detta görs alltid tillsammans med Sten Pettersson och skrivs under med Sten Pettersson sekreterare/Lena Wallin.Med vänliga hälsningar

Lena Wallin adj protokollförare (eftersom frågan var riktad direkt till mig)

Skrivet av Bozzan55 :: lör 29 apr 2017 10:50
karins
Hagassessan


Raser:
Lapsk Vallhund

SV: Avelskommittéer
Tack, Lena!

Skrivet av karins :: tis 02 maj 2017 21:30
Cecilia Henriksson
Ninaitwa kennel


Raser:
Lapsk Vallhund

SV: Avelskommittéer
Jag har varit i kontakt med HuS och fått förklaring till varför det gjordes som det gjordes. Har full förståelse för deras beslut.

 

Skrivet av Cecilia Henriksson :: lör 20 maj 2017 18:07
  
Dela med andra på Facebook