Index ::: Allmäna forum :: Övriga diskussioner 
Tilla
Uppfödare


Raser:
Finsk Lapphund

Regler för forumet?
Efterlyser regler för detta forum. Hittar inga på hemsidan? Det brukar finnas? Att man håller god ton är en självklarhet på de flesta forum av den här typen. Men kravet på saklighet i inlägg tycker jag verkar godtyckligt. Vem bedömer vad som är sakligt eller osakligt? Det bör framgå - annars är det svårt att föra diskussioner.

 

Skrivet av Tilla :: tor 06 okt 2016 21:26
Redigerat tor 06 okt 2016 21:26
paulawe


Raser:
Finsk Lapphund

SV: Regler för forumet?
I och med att vi är anslutna till SKK är vi också bundna till SKK´s policy för sociala medier. Det gäller samtliga medlemmar i alla sociala medier. Sammanfattningsvis är det följande punkter som gäller oss alla såväl i fb, här i forumet och andra ställen när vi diskuterar skk eller slk: • att vara öppen och tydlig

 • att bidra med kompetens

 • att vara ärlig och ansvarstagande

 • att vara artig och visa gott omdöme

 • att visa respekt för andra

 • att respektera upphovsrätten

 • att i företroendevald post inte agera utifrån privata preferenser

Skrivet av paulawe :: fre 07 okt 2016 07:00
Redigerat fre 07 okt 2016 07:02
Tilla
Uppfödare


Raser:
Finsk Lapphund

SV: Regler för forumet?
Det är alltid bra att ha spelregler nedskrivna på platsen för forumet, så att alla lätt kan ta del av det. Räcker med en länk.Frågan om vad som kan anses vara saklighet är med andra ord en öppen fråga. Det finns ingen oberoende granskning av detta.

Paula Weinehammar skrev:
I och med att vi är anslutna till SKK är vi också bundna till SKK´s policy för sociala medier. Det gäller samtliga medlemmar i alla sociala medier. Sammanfattningsvis är det följande punkter som gäller oss alla såväl i fb, här i forumet och andra ställen när vi diskuterar skk eller slk: • att vara öppen och tydlig

 • att bidra med kompetens

 • att vara ärlig och ansvarstagande

 • att vara artig och visa gott omdöme

 • att visa respekt för andra

 • att respektera upphovsrätten

 • att i företroendevald post inte agera utifrån privata preferenser


Skrivet av Tilla :: fre 07 okt 2016 09:20
paulawe


Raser:
Finsk Lapphund

SV: Regler för forumet?
SKK´s policy finns på deras hemsida. Följer man dem borde det inte vara ett problem att vara saklig. Cs är moderator och godkänner inläggen eftersom cs äger hemsidan. 

Skrivet av paulawe :: fre 07 okt 2016 21:35
Redigerat fre 07 okt 2016 21:42
Bozzan55


Raser:
Finsk Lapphund

SV: Regler för forumet?
Om vi alla höll oss till dessa enkla policyregler som gäller oss alla medlemmar inom SLK och som medlemmar i SKK så skulle klimatet här på vårt forum och på facebook och övriga sociala medier vara bättre många gånger. Pajkastning och förtal och rena lögner figurerar allt för ofta. Vi är en liten klubb, vi har alla samma intressen, vi är alla (förhoppningsvis) utrustade med "sunt bondförnuft". Kan vi inte nu när situationen är som den är i klubben, gemensamt arbeta för en så bra framtid som möjligt, för klubben, för våra medlemmar och hundraser. Konflikter gör att de som fortfarande vill och orkar arbeta för klubben, tappar fokus och arbetslust. Jag vet att vårt CS

gör sitt yttersta. Många i CS lägger många timmar per dygn för att vi ska nå ett så bra resultat som möjligt och nu även gemensamt med SKK. Det är fruktansvärt att höra att aktiva inomklubben får så mycket "skit" att man sätter sig på en stubbe i skogen och låter tårarna komma eller att man inte kan sova på nätterna och blir handlingsförlamade på dagarna, för att man inte orkar ta mer "skitsnack och förtalt". Nu tycker jag att vi tar nya tag GEMENSAMT med en GOD TON och POSITIV ANDA.Svenska Kennelklubbens policy för digitala medier!!!!!!!!

Svenska Kennelklubben och dess anslutna klubbar har en positiv inställning till att medlemmar uttrycker sina åsikter i de digitala medier som finns i dag. SKKs medlemmar är organisationens främsta ambassadörer och de har en central roll när det kommer till att sprida information och kunskap om Svenska Kennelklubben och SKK-anslutna klubbar. Det finns dock vissa begränsningar beträffande vilken information medlemmar får sprida vidare i exempelvis bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter och liknande. Inom ramen för medlemskapet i en SKK-ansluten klubb har medlemmar vissa skyldigheter gentemot Svenska Kennelklubben. Den som är förtroendevald får exempelvis inte röja, utnyttja eller förmedla information som vederbörande har tillgång till på grund av sin ställning. Det handlar om:

• enskilda medlemmars personliga eller ekonomiska förhållanden,

• sekretessbelagda uppgifter,

• SKKs/klubbens upphovsrättsskyddade material eller annat skrivet material som är SKKs/klubbens egendom.

Svenska Kennelklubben eftersträvar en god medlemskultur där förtal, förolämpningar eller mobbning av medlemmar eller andra inom SKK inte förekommer – inte heller i sociala medier. Detta framgår tydligt sedan det infördes i SKKs grundregler. Grundregel 1:3 stadgar att det åligger varje medlem i SKK-organisationen att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer, och att inte uttala sig nedsättande om enskild medlem.

Medlemmar som deltar i konversationer i sociala medier bör följa vissa regler. Inom SKK ser vi följande

punkter som viktiga ledstjärnor i den digitala kommunikationen:

• att vara öppen och tydlig

• att bidra med kompetens

• att vara ärlig och ansvarstagande

• att vara artig och visa gott omdöme

• att visa respekt för andra

• att respektera upphovsrätten

• att i företroendevald post inte agera utifrån privata preferenser

Var öppen och tydlig Uttalar du dig i egenskap av medlem i Svenska Kennelklubben ska du vara noga med att alltid berätta vem du är och i vilken klubb du är aktiv, och vara tydlig med dina egna intressen i sammanhanget. Det är särskilt viktigt att du berättar var du är aktiv när du framför dina privata/personliga åsikter i frågor som rör Svenska Kennelklubben eller din klubb. Komplettera gärna ditt inlägg med ett förtydligande av typen: ”De åsikter och synpunkter som redovisas här är mina egna och delas inte nödvändigtvis av min klubb eller SKK”.

Bidra med din kompetens Skriv inlägg och bidra gärna till dialogen inom dina specialområden. Tänk på att kunskapsnivån kan variera avsevärt mellan olika diskussionsforum. Tycker du att ett inlägg bör besvaras men känner dig tveksam till forumet eller är osäker på om din kompetens är tillräcklig just i det fallet, överväg att i stället tipsa någon på Svenska Kennelklubbens kansli och låta dem svara. Var ärlig och ansvarstagande Har du gjort ett misstag och lämnat felaktig information – erkänn det och rätta det omedelbart. Sociala medier ger dig närmast oändliga möjligheter att uttrycka dina åsikter, men med detta följer ett ansvar. Av Svenska Kennelklubbens stadgar, § 1 mål, framgår bland annat att SKK ska informera och sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran, utbildning och vård. SKK ska vidare skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren. Att du som medlem i SKK är ärlig och visar att du tar ansvar för dina inlägg, även om du skulle göra ett misstag, skapar förtroende både för dig som person och för Svenska Kennelklubben. Var artig och visa gott omdöme Var alltid vänlig och artig. Kortfattade meddelanden, som det ofta handlar om i sociala medier, kan av mottagaren uppfattas som mycket hårdare än vad sändaren avsåg, i synnerhet i diskussioner där parterna

har skilda uppfattningar. Även om du uppfattar ett påstående om Svenska Kennelklubben, om din klubb eller om en enskild medlem som mycket negativt eller felaktigt, undvik att trappa upp konflikten. Håll dig lugn, tydliggör din ståndpunkt så sakligt som möjligt och undvik pajkastning. Använd ett vårdat språk och undvik svordomar och annan jargong som kan väcka anstöt. Var aldrig nedlåtande i tonen när du talar om andra personer och tala inte illa om konkurrenter. Tänk på att även en kommentar som du riktar till en viss person ofta läses av många fler, exempelvis konkurrenter, medlemmar och icke medlemmar. Tänk till en gång innan du postar dina inlägg och använd ditt sunda förnuft, då ger du ett sansat och seriöst intryck. Respektera andras rätt att uttrycka sig Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Det innebär att var och en är i sin fulla rätt att ge uttryck för både positiva och negativa åsikter om Svenska Kennelklubben. Att människor utanför organisationen talar om Svenska Kennelklubben och vår verksamhet – och kanske inte alltid i positiva ordalag – är en realitet som varje enskild medlem och även SKK i stort måste acceptera och kunna hantera. Respektera upphovsrätten

SKKs officiella logotyper och varumärken, och även klubbarnas, får endast användas för godkända ändamål. Det är inte tillåtet att använda en logotyp som privat profilbild eller på en blogg som är din privata. Använd aldrig andras material utan tillåtelse och var noga med att ange källor och följa de upphovsrättsliga regler som gäller för olika publikationer. När du i exempelvis ett inlägg på facebook länkar till någon annans webbplats/sida, var noga med att kontrollera vem du länkar till och visa tydligt att det är en extern länk. Var medveten om att det kan uppfattas som om Svenska Kennelklubben/klubben rekommenderar ett visst företag eller står bakom en viss åsikt. Det finns också en risk att innehållet i den sida eller på den webbplats

du länkar till ändras till något som Svenska Kennelklubben/klubben inte vill förknippas med. Var därför källkritisk och länka bara till platser som drivs av seriösa ägare. Agera inte utifrån privata intressen som förtroendevald. Det ställs stora krav på förtroendevaldas integritet, och det ska stå helt klart att du som är förtroendevald representerar SKK, står bakom organisationens ställningstaganden och inte agerar utifrån privata preferenser. Detta bör särskilt beaktas vid användandet av sociala medier. Generellt gäller att din uppgift som förtroendevald är att agera vägledande och att dela med dig av den kunskap och information du har. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att du har tystnadsplikt; du får inte föra vidare alla typer av uppgifter,

exempelvis om medlemmar, som du tagit del av i din tjänst eller genom ditt uppdrag. Tystnadsplikten omfattar även dig som är adjungerad till en styrelse, revisor eller ingår i valberedning – och det även efter att du lämnat ditt uppdrag. Kontakta kansliet

Om du i ett digitalt forum upptäcker vad du anser vara otillbörliga kommentarer, bilder eller liknande om Svenska Kennelklubben eller någon SKK-ansluten klubb, eller om någon enskild medlem/förtroendevald, kontakta Svenska Kennelklubbens kansli.Med vänliga hälsningar

Lena Wallin

Finsk Lapphund

 

Skrivet av Bozzan55 :: lör 08 okt 2016 17:11
  
Dela med andra på Facebook