Index ::: Allmäna forum :: Övriga diskussioner 
paulawe


Raser:
Finsk Lapphund

Kassörsuppdrag
Hej.

Jag har nu varit kassör i klubben i ett antal veckor och haft svårt att få kontakt med styrelsen. Jag vände mig till slut till skk för att få klargjort hur jag ska arbeta med uppdraget. Jag fick veta, att en adj. kassör ska vara med i styrelsemöten om ändock utan rösträtt men med yttranderätt. Och att en kassör, som inte är vald av medlemmarna kan heller inte teckna firma och har inget ansvar gentemot medlemmarna. Den här informationen borde jag ha fått direkt av föreningens ordförande, helst före valet av mig så att jag hade en reell möjlighet att ta ställning till om jag ville ha uppdraget eller inte.

När jag sade ja till uppdraget som kassör trodde jag, att jag skulle samarbeta med styrelsen och få information om de ekonomiska besluten mm. Jag trodde också att jag skulle få information om föreningens organisation så att det skulle bli möjligt för mig att bokföra i rätt konton. Men jag har levt helt utanför styrelsearbetet och inte informerats ens om när styrelsen sammanträder. Fick på omvägar veta att cs sammanträder nu på söndag men jag är inte informerad av styrelsen om detta. Jag har beslutat att säga upp mitt uppdrag så att ni vid sammanträdet kan besluta hur ni hanterar kassörsrollen i fortsättningen.

Jag vet att det är brukligt att man blir kvar på sin post den perioden man blivit valt. Men jag gick in med föreställningen att jag skulle ha ett samarbete med styrelsen som brukligt är i föreningsarbete. Under min långa erfarenhet av föreningsarbete och annat styrelsearbete har jag aldrig varit med om någonting liknande det här. Förutsättningarna för att utföra ett gott arbete som kassör finns inte. Jag har bokfört ekonomin från och med juli till och med september och förstått, att jag bokfört många poster fel just på grund av att jag saknat den grundläggande informationen om föreningens arbete och organisation. Mvh/Paula Weinehammar

Skrivet av paulawe :: fre 30 sep 2016 15:33
Marianne
Gátchis kennel


Raser:
Lapsk Vallhund

SV: Kassörsuppdrag
Märklig och ledsam läsning. Hur kunde det bli så? Har inte styrelsen ett ansvar för att någon som är ny på en post får adekvat information, för att kunna utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt? Har inte revisorerna ett ansvar här? 

Skrivet av Marianne :: sön 02 okt 2016 09:52
paulawe


Raser:
Finsk Lapphund

SV: Kassörsuppdrag
Ja, det är i första hand styrelsen som har ett ansvar här. Och eftersom jag var adjungerad kassör är det styrelsen, inte jag, som ska ha ansvarsfrihet sedan, så det borde varit i styrelsens intresse att samarbeta med mig. Men under hela tiden sedan jag blev vald i början på juli, har telefonen varit tyst. Ingen i styrelsen har hört av sig. Därav mitt beslut.

Skrivet av paulawe :: sön 02 okt 2016 10:17
mikekop
Fiderbyns kennel


Raser:
Svensk Lapphund

SV: Kassörsuppdrag
Hej!

Centralstyrelsen har igår kväll haft möte där Paula Weinehammar har deltagit, och dessutom deltog Thomas Uneholt från SKK:s Föreningskommitté. Vi har rett ut dom frågetecken Paula hade, och försäkrat henne om att hon kommer att få fullt stöd samt kommer att delta på alla möten vi har i CS. Ett fysiskt möte kommer att avhållas mellan mig (Mikael) och Paula för att reda ut de ekonomiposter som är felbokförda. Det är viktigt att påpeka i sammanhanget att det inte finns några fel i siffrorna, utan diverse kostnader, t.ex tryckning av tidningen Lapphunden är bokförda och belastade på fel konto inom klubbens budget.Under förutsättning att Paula känner att våra löften uppfylls, så har Paula sagt sig vara villig att fortsätta med sitt uppdrag som Adjungerad kassör. Vi vill även påpeka att vi har fullt förtroende för henne som Adjungerad kassör!SLK CS genom Mikael Köpman, Ord. Ledamot SLK CS

Skrivet av mikekop :: mån 03 okt 2016 06:56
Redigerat mån 03 okt 2016 06:57
paulawe


Raser:
Finsk Lapphund

SV: Kassörsuppdrag
Jag ville informera medlemmarna i klubben att jag nu avgått som adjungerad kassör. Detta skedde i samband med extra riksstämman. Paula Weinehammar

Skrivet av paulawe :: fre 24 feb 2017 08:19
  
Dela med andra på Facebook