Index ::: Allmäna forum :: Tävling / Träning / Arbete / Tips & Trix 
Marianne
Gátchis kennel


Raser:
Lapsk Vallhund

Funktionskontroll för räddningshundar
Gátchis Nástitös-Modji gjorde den 2.5.2015 en godkänd årlig obligatorisk funktionskontroll för räddningshundar.

För att ge en hum om vad som krävs av hunden en sådan provdag, presenterar vi här det protokoll som Modji och hennes förare Larry fick efter genomgånget och godkänt prov.

 En funktionskontroll bedöms av två domare samtidigt för ökad säkerhet vid bedömningen. Detta är inte en tävling utan just vad det heter - en årlig bedömning av en godkänd räddningshunds, samt förares, fortsatta funktionsduglighet.

Provet skall pågå en hel dag och hunden måste kunna arbeta mycket självständigt. Den måste ha mycket motor och stor uthållighet i arbete samt stor problemlösningsförmåga, för att kunna bli godkänd. Egenskaper som även en renvallande hund behöver besitta. Samt god kondition naturligtvis.

Provet pågick från 9.00 till 18.30.

Samtliga sju ekipage blev godkända och av dessa sju var två av hundarna Lapska Vallhundar.

Dagen var mulen och det blåste hela tiden en mycket kraftig, isande kall och byig vind.

Marianne och LarryBedömningsprotokoll Nationell räddningshund Stockholms län. Funktionskontroll.

Uppsala den 2.5.2015

Gátchis Nástitös-Modji. Skallmarkör.

Bedömningar: 
Otillräckligt, Bristfälligt, God, Utmärkt.

Hunden:

1.  Figurantintresse - God

2.  Samarbetsvilja - God

3.  Uthållighet, intensitet - God

4.  Hantering/Visitation - Utmärkt

5.  Passivitet, i väntan på arbete - Utmärkt

6.  Miljöberördhet underlag - God

7.  Miljöberördhet mörker - Utmärkt

8.  Självständighet - God

Föraren:

9.  Taktiskt kunnande ytsök - God

10. Taktiskt kunnande miljösök - God

11. Avrapportering - God

12. Riskbedömning, säkerhet för hund - God

Hunden:

13. Markeringskontroll - Utmärkt

14. Markering i koppel - God

15. Markering fig,1 Hög - Utmärkt

16. Markering fig,2 Skog 1 - Utmärkt

17. Markering fig,3 Skog 2 - Bristfällig

18. Markering fig,4 Ruin 1 - God

19. Markering fig,5 Ruin 2 - God

Kommentar:  Missat kullen 1 fig.

Betyg: GK

=12ptBedömningsprotokoll. Nationell räddningshund Stockholms län, Funktionskontroll. Uppsala =12ptBedömningsprotokoll. Nationell räddningshund Stockholms län, Funktionskontroll. Uppsala den 2..2015.=12ptGátchis Nástitös-Modji. Skallmarkör.  =12ptBeömningar: Otillräckligt. Bristfälligt. God. Utmärkt.=12ptMoment:=12ptHunden:=12pt1. Figurantintresse - God.   2.Samarbetsvilja - God.   3. Uthållighet,intensitet - God.   4. Hantering/Visitation - Utmärkt.   5. Passivitet i väntan på arbete - Utmärkt.   6. Miljöberördhet underlag - God.   7. Miljöberördhet mörker - Utmärkt.  8. Självständighet - God.  =12ptFöraren: =12pt9. Taktiskt kunnande ytsök - God.   10. Taktiskt kunnande miljösök - God.   11. Avrapportering - God.   12. Riskbedömning, säkerhet för hund - God. =12ptHunden:=12pt13. Markeringskontroll - Utmärkt.   14. Markering i koppel - God.   15. Markering fig.1 Hög - Utmärkt.   16. Markering fig.2 Skog 1 - Utmärkt.   17. Markering fig.3 Skog 2 - Bristfälligt.   18. Markering fig.4 Ruin 1 - God.   19. Markering fig. 5 Ruin 2 - God.=12ptKommentarer: Missat kullen 1 fig.=14pt*=12ptProvet pågick från 9.00 - 18.30. Det var mulet och det blåste en mycket kraftig och iskall byig vind hela dagen. Samtliga sju ekipage godkändes och två Lapska Vallhundar deltogden 2.5.2015.=12ptGátchis Nástitös-Modji. Skallmarkör.  =12ptBeömningar: Otillräckligt. Bristfälligt. God. Utmärkt.=12ptMoment:=12ptHunden:=12pt1. Figurantintresse - God.   2.Samarbetsvilja - God.   3. Uthållighet,intensitet - God.   4. Hantering/Visitation - Utmärkt.   5. Passivitet i väntan på arbete - Utmärkt.   6. Miljöberördhet underlag - God.   7. Miljöberördhet mörker - Utmärkt.  8. Självständighet - God.  =12ptFöraren: =12pt9. Taktiskt kunnande ytsök - God.   10. Taktiskt kunnande miljösök - God.   11. Avrapportering - God.   12. Riskbedömning, säkerhet för hund - God. =12ptHunden:=12pt13. Markeringskontroll - Utmärkt.   14. Markering i koppel - God.   15. Markering fig.1 Hög - Utmärkt.   16. Markering fig.2 Skog 1 - Utmärkt.   17. Markering fig.3 Skog 2 - Bristfälligt.   18. Markering fig.4 Ruin 1 - God.   19. Markering fig. 5 Ruin 2 - God.=12ptKommentarer: Missat kullen 1 fig.=14pt*=12ptProvet pågick från 9.00 - 18.30. Det var mulet och det blåste en mycket kraftig och iskall byig vind hela dagen. Samtliga sju ekipage godkändes och två Lapska Vallhundar delto

Skrivet av Marianne :: sön 10 maj 2015 11:32
Redigerat sön 10 maj 2015 12:20
c4290


Raser:
Lapsk Vallhund

SV: Funktionskontroll för räddningshundar
Ja vad säger man?Jättegrattis till Gátchi flocken! Ni gör en fin fin reklam där ute i den

"arbetande" hundvärlden. Har ju fått förmånen att förvalta en från er

senaste kull och är mer än övernöjd! Uppfödare som ni växer ju inte på trädAnnel imed LVH  

Skrivet av c4290 :: tis 12 maj 2015 14:48
  
Dela med andra på Facebook