Avelsinformation Svensk Lapphund

 

Rekommendationer innan avel för Svensk Lapphund

 

 • Medlemsskap i SLK
 • Kombinationen får ha maximalt 6,25% inavel
 • Kullen skall uppfylla SKKs grund och avelsregler
 • Känd HD-status
 • Känd status för PRCD-PRA, även hereditärt känd status t.o.m 2007-12-31
 • Angående avelsplanering
  Idag är den viktigaste punkten av dem alla att vi försöker bibehålla den genetiska variationen i avelsbasen. Det gör vi bland annat genom att använda släktskapsgrad i vårt avelsurval och genom att försöka hålla inavelsgraden i varje kombination låg (under 2,5 %) och att använda så många olika avelsdjur i avel som möjligt.
  Under rubriken hanhundslistor, hittar ni den s.k Arveliuslistan där alla hundar (tik som hane) släktskapsgrad finns angiven. Har ni svårt att hitta så går det bra att kontakta oss i AK så hjälper vi Er. 
  Målet är att varje kombination skall ha en total släktskapsgrad nära 100 eller ännu hellre under. Har man te x en tik med en högre släktskapsgrad så skall man försöka hitta en hane med en släktskapsgrad under 100 till henne. Den totala släktskapsgraden för en kull räknas fram genom att addera hanens och tikens släktskapsvärde och dividera med 2. D v s. (H+T)/2. 
  När det gäller inavelsgrad så är målet att även i fortsättningen hålla den så låg som det bara är möjligt, helst under 2,5 %. Inavelsgraden kan ni räkna ut på skk hemsida avelsdata http://kennet.skk.se/avelsdata 
  Att använda många olika avelsdjur är också en mycket viktig detalj i det fortsatta avelsarbetet. Alla hundar bär med sig olika gener som bidrar till genvariationen i rasen som helhet. Inte ens kullsyskon har exakt samma gener. Så därför är det bättre att te x 3 bröder får en kull var än att en bror får 3 kullar. Målet är att ungefär lika många tikar som hanar går i avel. Det behöver födas många fler svenska lapphundar varje år, vilket innebär att även fler tikar måste användas i avel. Har du en tik och fundera på att ta en kull valpar ? Vill du inte ha en kull själv kanske du kan tänka dig att låna ut din tik till en uppfödare ? Har du funderingar eller frågor runt detta kontakta gärna någon av oss i AK.
   

 


Protokoll från kommittén kan läsas här.
Protokoll från Rasutvecklingskommittén kan läsas här

 

Information och rådgivning
Svenska lapphundklubbens avelskommitté för svensk lapphund ska ses som ett sätt att lättare kunna få information om allt kring avel samt vara ett bollplank för presumtiva uppfödare, men alla medlemmar är naturligtvis välkomna.

Med hjälp av SKKs rasdata och programmet Lathunden kan vi bistå med uppgifter om hälsostatus och meriter på tilltänkta avelsdjur, inavelsgrad på kombinationer och riskbedömningar vilket kan vara av intresse för alla uppfödare, gammal som ny.
Hanhundslistan finns också här intill, bara att klicka på länken.

Vi tar tacksamt emot information som kan vara värdefull för avelskommitténs arbete i framtida utvärderingar. Det kan till exempel vara att din hund är sjuk eller har dött av annat än ålder. Snart kommer en länk med Hälsoenkät ut här på sidan, som förenklar inrapportering till oss. 

 Avelsrådgivning
Vi ger inga förslag på hanhundar, men kan hjälpa till med vad du behöver tänka på vid val av hane.

Hanhundslistor

AK Vill förtydliga att alla hanhundar hamnar på dessa listor automatiskt såfort hundägaren/uppfödaren eller AK fyller i HD statusen ( A/B/C). Det har alltså inte tagits hänsyn till hanhundens övriga lämplighet som avelsdjur. Vårt råd är att kontakta hanhundsägaren och fråga om relevant information. Avelsindex siffran läggs inte in automatiskt. Du måste antingen kontrollera AK eller själv leta rätt på den i Arveliuslistan och sedan själv lägga till den.
Letar du hane och har en anlagsbärande tik? Fria hanar från anlaget prcd-PRA
Letar du hane och har en tik som är testad fri? Testade hanar som anlagsbärare av prcd-PRA 

Pompes sjukdom

Pompes finns rent historiskt dokumenterat på rasen. Men vi har inte fått några som helst rapporter om varken konstaterade eller misstänkta sjukdomsfall under lång tid varken via den hälsoenkäter som skickades ut 2012 eller via försäkringsstatistik. När det vintern 2012 kom en gentest för Pompes sjukdom testades 34 svenska lapphundar av lite olika linjer och ingen har befunnits vara affekterad eller ens anlagsbärare av sjukdomen. Därför kan vi konstatera att sjukdomen om det inte är helt borta ur rasen i alla fall endast förekommer i mycket låg frekvens. Så det finns i dagsläget ingen anledning att screena rasen avseende denna sjukdom. 

En lista över gentestade hundar där vi fått resultatet verifierat genom att kopia på provsvar skickats in finns här 
 

Månadens hane 

» Flyttat, klicka här. 
 

Här under har AK samlat information i ett antal olika ämnen 

Råd innan höftledsröntgen (hd-röntgen)  

>> Ansökan bidrag PRCD PRA 

Arvelius lista 2010 

 >> Blodprov till SLU's biobank
 >> Förslag ny rasstandard 
 

Bidrag för obduktion
Man kan också söka pengar genom SLK för att obducera en hund om det kan vara av intresse för rasen. Kontakta isåfall avelskommittén.
 

Ansökan om lägre registreringsavgift
För att ytterligare öka intresset för de för rasen viktiga och ofta omeriterade hanarna finns möjligheten att ansöka om samma valpregistreringsavgift som för de välmeriterade och mer använda, dvs 370:-/valp istället för 530:-/valp. Den här möjligheten ges av SKK för att stödja avelsarbetet i numerärt små raser med få årliga registreringar, raser med snäv avelsbas samt där parningen kan ha betydelse för rasens population. Ansökan om den lägre registreringsavgiften ställs till SKKs registreringsavdelning åtföljt av en redogörelse varför föräldradjuret ej meriterats samt yttrande över parningen från rasens avelsansvariga.
Hör av dig till AK för att få ett yttrande som sen bifogas ansökan som finns för utskrift  här


Avelskommittén för Svensk Lapphund består av följande ledamöter:

 

 

Avelskommittén består av följande personer
Dela med andra på Facebook
 
Senaste uppdaterad 2017-08-08 00:51 av mikekop.   
Sidvisningar: 25449.