Kontakt

Ordförande
Anette Johansson
Vice ordförande
Lotta Brännström
Sekreterare
Pernilla Magnusson
Kassör
Mats Larsson
Ledamot
Mikaela Kalitta
Ledamot
Görel Idegaard
Ledamot
Maria Risberg
Suppleant
Jenny Mård Andersson

Kontakt med styrelsen tas via cs@slk.nu