Kontakt

Ordförande
Kjell Andersson
Vice ordförande
Mari Sjölund
Sekreterare
Catharina Brandsten
Kassör
Josefin Norén
Ledamot
Marie Sörensson
Ledamot
Catharina Brandsten
Suppleant
Ulf Zetterström
Suppleant
Jannike Hallin

Kontakt med styrelsen tas via cs@slk.nu