Tidningen LAPPHUNDEN

OBS Tidningen söker ny redaktör. Om du är intresserad eller har tips om någon lämplig, maila cs@slk.nu

Svenska Lapphundklubbens medlemstidning heter LAPPHUNDEN och kommer ut 4ggr per år.
Vill du skicka in championatsannonser, artiklar och reportage etc. – eller har några frågor, maila till lapphunden@slk.nu
När det gäller bilder ska du skicka dem till bilder@slk.nu såvida de inte hör till reportage och championatsannonser etc.

Annonser

Annonsoriginal mottages helst i .jpg eller .pdf
Annonspriser för medlemmar (priset inom parentes är inkl. tillverkning av original):
1/1 sida: 600 kr (1000 kr)
1/2 sida: 300 kr (600 kr)
1/4 sida: 150 kr (300 kr)
1/8 sida: 100 kr (200 kr)

Första championatsannonsen liksom veteranannonser(fr. 8 år) är gratis för medlemmar.

För införande av Championats-/Veteranannons i LAPPHUNDEN (gäller alla slags championat).
Skicka in en bild av hunden i profil, hundens fullständiga namn och titlar samt uppfödare och ägare liksom ort och datum för certen/proven till lapphunden@slk.nu.

Kommersiella annonspriser (originalkostnad tillkommer med 250 kr för 1/4 och 1/8 sida, 500 kr för övriga):
1/1 sida:  2000 kr
1/2 sida:  1000 kr
1/4 sida     500 kr
1/8 sida:    250 kr
Uppslag:  3500 kr
Sista sidan: 2500 kr

Betalningsvillkor 30 dagar. Vid fel ersätts annonsören max. med annonskostnaden.