Web

Webbkommiteén har som huvudansvar att driva och utveckla Svenska Lapphundklubbens hemsida på http://www.slk.nu, att ge support och hjälp gällande hemsida och e-post hos slk.nu till de kommittér och rasklubbar som använder samma webbtjänst.

Sammankallande: Under rekrytering

Medlemmar:

Ida Törneberg, webredaktör

NN, webansvarig

:
:
: