Webb-kommittén

Webbkommittén har som huvudansvar att driva och utveckla Svenska Lapphundklubbens hemsida på http://www.slk.nu, att ge support och hjälp gällande hemsida och e-post hos slk.nu till de  kommittér och rasklubbar som använder samma webtjänst.

Sammankallande:

Mail: web@slk.nu