Web

Webbkommiteén har som huvudansvar att driva och utveckla Svenska Lapphundklubbens hemsida på http://www.slk.nu, att ge support och hjälp gällande hemsida och e-post hos slk.nu till de kommittér och rasklubbar som använder samma webbtjänst.

Sammankallande: Mikaela Kalitta