Redaktionen

Svenska Lapphundklubbens medlemstidning heter LAPPHUNDEN och kommer ut 4ggr per år.
Vill du skicka in championatsannonser, artiklar och reportage etc. – eller har några frågor, maila till lapphunden@slk.nu.

Sammankallande: VAKANT

Mail: lapphunden@slk.nu