PR-kommittén

PR kommittén har som ansvar att marknadsföra Svenska Lapphundklubben och dess raser utåt och arbeta för att utveckla sätt att göra detta.

PR kommittén anmäler och samordnar rasklubbarnas deltagande vid större mässor och utställningar.

Medlemmar:

Jannike Hallin, sammankallande

Susanne Lindén Nylén, rasklubben Svensk Lapphund

Laila Eliasson, rasklubben Finsk Lapphund

Elizaveta Mattsson,  rasklubben Lapsk Vallhund

 

 

 

 

Mail: cs@slk.nu