PR-kommittén

PR-kommittén har som ansvar att marknadsföra Svenska Lapphundklubben och dess raser utåt och arbeta för att utveckla sätt att göra detta.

PR-kommittén samordnar rasklubbarnas deltagande vid t ex mässor och utställningar.

Sammankallande: Hans Balstedt

Mail: pr@slk.nu