Mediakommittén

Mediakommittén består av representanter från PR, WEB och redaktion.

Kommittén jobbar med den grafiska profilen följs i all media.