Mediakommittén

Mediakommittén består av representanter från PR, WEB och redaktion. Kontakt: maila cs@slk.nu

Kommittén jobbar via;

PR: bl.a med information om/marknadsföring av klubben och våra tre hundraser samt med vår grafiska profil

Web: genom att underhålla och utveckla vår hemsida, slk.nu

Redaktion: Klubbtidningen Lapphunden. Redaktörpositionen är  för närvarande vakant och vi letar efter någon som vill ta på sig denna uppgift. Maila Mediakommitéen om du är intresserad av uppdraget, mailadress: cs@slk.nu


Svenska Lapphundklubbens hemsidor

20 november, 2018 12:07 Publicerad av

Det har kommit till slk styrelses kännedom att det finns en viss otydlighet i roll och syfte med de nya hemsidor som bildats som ett resultat av den nya organisationen. De hemsidor vi som specialklubb har är: slk.nu, slk på facebook samt de tre rasklubbarnas hemsidor; Svensk Lapphund, srsl.se, Finsk Lapphund, finsklapphund.slk.nu samt Lapsk Vallhund,  srlv.se(som ännu inte är lanserad). slk.nu är specialklubbens officiella hemsida.  Syftet med den är primärt att beskriva specialklubben, dess organisation, hur man blir medlem, samt ge kontaktvägar för ytterligare infomation om klubben och våra raser till såväl allmänheten som till våra medlemmar. Även om denna sida också innehåller nyheter och information som berör alla våra tre raser som t.ex kommande utställningar, är den mer av en statisk hemsida. Svenska Lapphundsklubben SLK på Facebook är tänkt att ge medlemmar/ intresserade möjlighet att göra inlägg,  läsa om nyheter, aktiviteter etc som är av generell karaktär och/eller gemensamt för våra... Läs mer »

PR

30 augusti, 2018 10:59 Publicerad av

Uppdatering SLK Media: Media kommittéen har efter senaste fullmäktige delats upp i två separata enheter,  PR samt Web. Uppdraget är det samma som tidigare, dvs att jobba med information om/marknadsföring av klubben och våra tre hundraser, såväl internt (till våra medlemmar) som externt . PR kommittéen består f.n av: Susanne Nyhlén Linden, rasklubben Svensk lapphund Elizaveta Mattsson, rasklubben Lapsk vallhund Ann Charlotte Beckman, rasklubben Finsk lapphund Jannike Hallin sammankallande Webkommittéen består f.n av Ida Törneberg,  Ansvarig webredaktör är under rekrytering. Mail: cs@slk.nu